O mnie

O mnie 2018-10-11T11:45:16+00:00

Jestem absolwentką fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.  Posiadam uprawnienia pedagogiczne oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki. Specjalizuję się w rehabilitacji dzieci, prowadząc w tym kierunku od siedmiu lat praktykę zawodową i odbywając liczne kursy i szkolenia.

W swojej pracy wykorzystuję takie metody jak: NDT–Bobath, PNF, Taping medyczny, masaż, terapia manualna.

Uczestniczę w programie „Wczesnego wspomagania rozwoju dziecka”, który jest realizowany przez Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Skawinie. Współpracowałam z przedszkolem „Teraz My” w Mogilanach i Skawinie oraz firmą medyczną „Pallmed”, gdzie rehabilitowałam dzieci, które wspomagały swój oddech respiratorem.

Jestem mamą trójki dzieci.

fizjoterapia dziecięca - metoda NDT-Bobath

Ukończone kursy

 • NDT- Bobath
 • PNF – Proprioceptywna Nerwowo-Mięśniowa Facilitacja
 • Kinesiology Taping
 • Zawodowy Kurs Masażu dla zaawansowanych (drugiego stopnia)
 • Terapia Manualna OEX (badania i leczenia kończyny górnej)
 • Kurs Kwalifikacyjny Pedagogiczny
 • Kurs Kwalifikacyjny z zakresu Oligofrenopedagogiki

Ukończone szkolenia

 • Funkcjonalna Osteopatia i Integracja
 • Neurorozwojowe usprawnianie dzieci z różnymi typami wzmożonego napięcia mięśniowego
 • Specyfika usprawniania dzieci z różnymi formami hipotonii posturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem niespastycznych postaci mózgowego porażenia oraz zespołu Downa
 • Neurorozwojowa diagnoza i terapia dzieci z asymetrią posturalną o zróżnicowanym podłożu etiologicznym (kręcz szyi, plagiocephalia, kraniosynostoza)
 • Terapia Sally Goddard Blythe w praktyce – wpływ odruchów prymitywnych i posturalnych na uczenie się
 • Dzieci autystyczne i z zespołem Aspergera – sposoby pracy

Certyfikaty